top of page

תרבות התה המסורתית התפתחה מתוך צורך סוציאלי בסיסי בחברות רבות. טקס הגשת התה והשתייה המשותפת היוו למעשה כלי חברתי לבניית קהילה

ולחיזוק קשרים אישיים באמצעות שיתוף עם אחרים. חברת סרמוני תה מייחסת לתפקיד זה של מסורת התה חשיבות ערכית רבה. לכן החברה מקדמת פעילות בקהילה ולוקחת חלק פעיל בעשייה של ארגונים מקומיים המעניקים תמיכה לאנשים נזקקים:

סרמוני תה בקהילה

אי.ויי.ישראל

בהשראת בנם של אפרת ואלי, הסובל מלקות שמיעה, אנו תומכים במאמץ

של ארגון השמע והדיבור, המאפשר לילדים חרשים להקשיב, לדבר,

להשתלב בבית-הספר ולהצליח בחיים.

www.avisrael.org

לקט ישראל

אנו תומכים ב"בנק המזון הלאומי של ישראל", ופועלים יחד לעתיד שבו לכל אדם,

צעיר וזקן, יהיה מזון במידה מספקת.

www.leket.org

 

 

שיקום מגדל העמק

אנו תומכים בפעילותה של התכנית לשיקום מגדל העמק, המספקת תעסוקה

סיוע למבוגרים עם לקויות פיזיות ופסיכולוגיות.  

www.keren.org.il

 

bottom of page